Behandlinger

Reiki Healing

En behandling varer ca. 45-50. minutter. Ved første besøg er der sat ekstra tid af til en grundig samtale om de problemstillinger du kommer med og hvad vi skal fokusere på i behandlingen.

Reiki Healing:

Ethvert menneske kan opleve at være ude af balance, at mangle styrke eller mening. Når der er ubalancer i kroppen eller i sindet, eller hvis følelserne tager over og bliver en identitet, er det fordi, der er en eller anden form for kommunikationsforstyrrelse mellem det indre (hvad man kunne kalde det sjælelige) og den fysiske eksistens. Reiki er en af vejene til at opnå balance og skabe orden, hvor der er kaos og til at de-aktivere stress. Reiki hjælper til at skabe overensstemmelse mellem et givent ”nu” og det potentiale man er kommet til verden med.

Reiki er en holistisk energi der virker på alle energiniveauer: det fysiske, det følelsesmæssige, det mentale og det spirituelle, og at kunne være med til at helbrede alle ubalancer lige fra forkølelse til ondt i sjælen.

Reiki er japansk og betyder Rei – ånd og ki – enerig. Åndelig universel energi.